Ano mga habits ng Gen Z sa trabaho na dapat tanggalin at ano naman mga habits na they should keep?

GenZs at work! Ano mga habits ng Gen Z sa workplace na dapat tanggalin at ano naman mga habits na they should keep? Sabi nila, Gen Zs are shaking the corporate world.

Tresha Edited question November 21, 2023
0